Potraživanje naknade za faktički oduzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Potraživanje naknade za faktički oduzeto zemljište

Potraživanje naknade za faktički oduzeto zemljište ne zastareva, i ukoliko naknada nije određena rešenjem nadležnog organa u upravnom postupku ili odlukom suda, može se uvek tražiti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)