Postupci izvršenja sudskih odluka u porodičnim odnosima

UDK: 347.952:347.63/.64(497.11)

POSTUPCI IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA U PORODIČNIM ODNOSIMA
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Beograd.
Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatič, Novi Sad, Univerzitet Union, Beograd.

Rezime: Postupci izvršenja iz porodičnih odnosa regulisani su Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. U okviru četvrtog dela navedenog normativa, koji se odnosi na izvršenja radi ostvarenja nenovčanih potraživanja, peta glava posvećena je izvršenju odluka u vezi sa porodičnim odnosima. Navedenim odredbama, regulisani su postupci predaje deteta, održavanja ličnih odnosa sa detetom i izvršenja radi zaštite od nasilja u porodici, zaštite prava deteta i drugih odluka u vezi sa porodičnim odnosima. U okviru navedene glave zakona uređen je samo deo izvršnih postupaka iz porodičnih odnosa, dok postupak izvršenja radi naplate zakonskog izdržavanja – alimentacije, kao najčešći postupak u ovoj vrsti izvršne referade, nije obuhvaćen. Zapravo, postupci naplate zakonskog izdržavanja nisu posebno, celovito i jedinstveno uređeni nijednim članom ZIO, izuzev što su u par članova svrstani u prioritetna potraživanja.
Postupci izvršenja predstavljaju često završnu fazu u ostvarenju konkretnog potraživanja i realizaciju obaveze određenih subjekata, te bez njih uživanje prava proklamovanog zakonom i utvrđenog odlukom suda nije moguće. Upravo iz tog razloga, da bi zaštita prava iz porodičnih odnosa u sudskim postupcima bila delotvorna, postupak izvršenja mora biti efikasan i svrsishodan.

Ključne reči: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, postupci izvršenja, izvršenje radi predaje deteta, izvršenje radi održavanja ličnih odnosa sa detetom, izvršenje radi zaštite od nasilja u porodici i zaštite prava deteta, izvršenje radi naplate zakonskog izdržavanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)