Postupanje po privatnoj tužbi i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Postupanje po privatnoj tužbi i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Bez osnova su navodi žalbe punomoćnika privatnog tužioca da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka kada je doneo rešenje o obustavi krivičnog postupka s obzirom da privatni tužilac nije došao na ročište za mirenje, pri čemu poziv nije sadržao upozorenje o pravnim posledicama nedolaska na to ročište, jer glavni pretres još nije bio zakazan, a uredno pozvani privatni tužilac nije opravdao svoj izostanak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)