Posrednik u rešavanju sporova: nova profesija ili stara opsesija? (II deo)

UDK: 340.134:347.965.42(497.11)
331.545

POSREDNIK U REŠAVANJU SPOROVA: NOVA PROFESIJA ILI STARA OPSESIJA? (II deo)
Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.
Doc. dr Jelena Arsić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.
1) Koautorka Nevena Petrušić napisala je rad u okviru projekta br. 179046: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Rezime: Prošle su skoro dve decenije od kada su prvi promoteri medijacije počeli da šire ideju medijacije u Srbiji. Kada je 2005. godine usvojen prvi Zakon o posredovanju – medijaciji u našoj zemlji je bilo preko hiljadu medijatora, od kojih su neki imali zavidno medijatorsko iskustvo. Usvajanjem ovog zakona učinjeni su prvi koraci u stvaranju pravnog osnova za razvoj profesije medijatora. Sa ciljem da se medijatorska delatnost bliže uredi i sistem medijacije institucionalno uokviri, 2014. godine je donet novi Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, uz koji je usvojeno i sedam podzakonskih akata. U ovom radu istražujemo ko su, prema novom zakonu, medijatori, kakav je njihov pravni položaj i da li su obezbeđene zakonske pretpostavke za nastanak profesije medijatora, kao profesije kojoj se priznaje društveni legitimitet i odgovarajuće mesto u društvenoj organizaciji rada. Rezultati istraživanja omogućiće da utvrdimo da li nova zakonska rešenja medijatorima u Srbiji pružaju šansu da izgrade jednu novu profesiju ili će medijacija i dalje ostati samo njihova želja i opsesija.

Ključne reči: posrednik u rešavanju sporova, medijator, prava i dužnosti medijatora, profesija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)