Poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
-MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja

Radnja izvršenja osnovnog oblika krivičnog dela poreska utaja, kao i poreske obaveze čije se plaćanje izbegava, a što je zakonsko obeležje predmetnog krivičnog dela, moraju se posmatrati u okviru vremenskog perioda od jedne fiskalne, odnosno kalendarske godine, pa se ne mogu sabirati pojedinačni iznosi poreskih obaveza čije se plaćanje izbegava u više kalendarskih godina.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)