Poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja

Postoji kvalifikovani oblik krivičnog dela poreska utaja ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama, koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)