Poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja

Radnja izvršenja osnovnog oblika krivičnog dela poreska utaja kao i poreske obaveze čije se plaćanje izbegava, moraju se posmatrati u okviru vremenskog perioda od jedne fiskalne, odnosno kalendarske godine, pa se samim tim ne mogu sabirati pojedinačni iznosi poreskih obaveza čije se plaćanje izbegava u dve kalendarske godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)