Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu

RADNO PRAVO

Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu

Poslodavac je dužan da uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu, zaposlenom u pismenom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi koji ne može biti kraći od osam radnih dana, kao i da navede pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)