Ponuda o izmjeni ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA: Crne Gore

Ponuda o izmjeni ugovora o radu

Kada se zaposleni u ostavljenom roku od osam dana od dana prijema ponude o izmjeni ugovora o radu nije izjasnio o datoj ponudi i zaključenju aneksa ugovora o radu, poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)