Poništavanje i ukidanje rešenja u upravnom postupku

UDK: 347.958:35.077.3(497.11)

PONIŠTAVANJE I UKIDANJE REŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag PLJAKIĆ, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Aktuelni Zakon o opštem upravnom postupku je uveo značajne novine u odnosu na prethodni Zakon koji je bio u upotrebi oko pola veka. Čini se da su najozbiljnije promene kod njegovih vanrednih pravnih sredstava pretrpeli instituti poništavanja i ukidanja rešenja u upravnom postupku.
U pitanju je ne samo razdvajanje ova dva instituta već još više od toga: radi se o njihovoj izmenjenoj suštini koja, po mišljenju autora, ima za cilj poboljšanje teksta ovog važnog procesnog zakona.
Referat se bavi detaljnom razradom ne samo ova dva instituta u celini, već i svim aspektima njihove primene počev od različitih pravnih osnova za njihovu primenu, rokovima, kao i pravnim posledicama primene. Kao takav, referat može biti od koristi u prvom redu praktičarima ministarstava i organa autonomne i lokalne samouprave i svim drugim organima koji na osnovu javnih ovlašćenja postupaju u upravnim stvarima.

Ključne reči: ZUP, vanredna pravna sredstva, poništavanje, ukidanje rešenja, razlozi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)