Poništaj ugovora zbog bitne zablude

OBLIGACIONO PRAVO

Poništaj ugovora zbog bitne zablude

Pravo zahtevati poništaj ugovora zbog bitne zablude se gasi istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti, pri čemu to pravo svakako prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja ugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)