Poništaj nasljedničke izjave

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj nasljedničke izjave

Poništaj negativne nasljedničke izjave koju je nasljednik dao u zabludi ili usljed prevare, može se tražiti u subjektivnom roku od godinu dana od saznanja za razlog rušljivosti, odnosno prestanka prinude, a najkasnije u roku od tri godine od davanja izjave.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)