Poništaj nasledničke izjave

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj nasledničke izjave

Naslednik može tražiti poništenje nasledničke izjave ako je data pod prinudom, prijetnjom, prevarom ili zabludom, s tim da se poništaj može tražiti u roku od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti (subjektivni rok) odnosno u roku od tri godine u svakom slučaju (objektivni rok).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)