Poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Okolnost da je u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja bila dobro situirana, u potpunosti pokretna i sposobna da se sama o sebi brine, nije razlog za poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)