Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Ne može se tražiti ponavljanje upravnog postupka pozivanjem na odluku Evropskog suda za ljudska prava koja nije doneta u istoj stvari da bi stav koji je zauzet u toj odluci mogao da bude od uticaja na zakonitost pravnosnažno okončanog upravnosudskog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)