Ponavljanje postupka pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje postupka pred Upravnim sudom

Ako je stranka saznala za razlog ponavljanja postupka pre nego što je postupak pred Upravnim sudom završen, a taj razlog nije mogla upotrebiti u toku postupka, ponavljanje se može tražiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke suda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)