Ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ponavljanje krivičnog postupka

Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka se odbacuje kada osuđeni u zahtevu navede činjenice i dokaze koji su već bili predmet rasprave i u prvostepenom i u drugostepenom postupku, a pritom ne iznese nijednu novu činjenicu i nijedan novi dokaz, koji bi bili podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)