Ponavljanje krivičnog postupka i povreda krivičnog zakona

KRIVIČNO PRAVO
– KRIVIČNI POSTUPAK

Ponavljanje krivičnog postupka i povreda krivičnog zakona

Kada se zahtev za ponavljanje krivičnog postupka podnosi zbog postojanja novih činjenica i novih dokaza kojih nije bilo kada je izricana kazna zatvora ili sud za njih nije znao iako su postojali a oni bi očigledno doveli do blaže krivične sankcije ukoliko iz dostavljene medicinske dokumentacije proizlazi da je pogoršanje zdravstvenog stanja kompleksno, činjenično stanje je pogrešno i nepotpuno utvrđeno ukoliko je na osnovu veštačenja od strane samo jednog veštaka usvojen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)