Ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ponavljanje krivičnog postupka

Kada je nakon pravnosnažno okončanog krivičnog postupka osuđenom preminula supruga, ima mesta prihvatanju zahteva osuđenog za ponavljanje krivičnog postupka shodno članu 473. stav 1. tačka 6. ZKP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)