Pogrešna pouka o roku za podnošenje pravnog leka

USTAVNO PRAVO

Pogrešna pouka o roku za podnošenje pravnog leka

U slučaju kada sud stranci da pogrešnu pouku o dužini žalbenog roka, mora se prihvatiti onaj rok koji je za stranku povoljniji, bez obzira na to da li se radi o stranci koja je vična pravu ili ne, jer zbog grešaka suda stranka ne sme da trpi štetne posledice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)