Podnošenje zahtjeva za reviziju kazne – Gouarré Patte protiv Andore

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Podnošenje zahtjeva za reviziju kazne

Gouarré Patte protiv Andore

(Aplikacija 33427/10)

Aplikant, Gérard Gouarré Patte, je državljanin Andore. Predmet se odnosi na nemogućnost aplikanta, doktora, da ostvari reviziju kazne koja podrazumijeva doživotnu zabranu bavljenja svojom profesijom.
Aplikant je 17. decembra 1999. godine osuđen na pet godina zatvora, od kojih je jednu godinu trebalo da služi u zatvoru, a ostatak uslovno, za tri seksualna delikta počinjena dok je obavljao dužnost doktora. Primjenom Krivičnog zakona koji je bio na snazi u to vrijeme, aplikant je također osuđen i na supsidijarnu kaznu doživotne zabrane bavljenja medicinom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)