Pod kojim uslovima zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši radni vek?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Pod kojim uslovima zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši radni vek?

Članom 175. tačka 2. Zakona propisano je da radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju. Prema tome, navedenom odredbom Zakona o radu propisani su uslovi u pogledu godina života i staža osiguranja čijim ispunjenjem zaposlenom prestaje radni odnos.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)