Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

Namerno oštećenje poverilaca postoji uvek kada je pravni posao, odnosno pravna radnja preduzeta u poslednjih pet godina pre podnošenja predloga za pokretanje stečaja ili posle toga, sa namerom oštećenja jednog ili više poverilaca, ako je saugovarač stečajnog dužnika znao za nameru stečajnog dužnika, a znanje namere se pretpostavlja, ako je saugovarač stečajnog dužnika znao da stečajnom dužniku preti nesposobnost plaćanja i da se radnjom oštećuju poverioci.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)