Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

PRIVREDNO PRAVO

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

Pravni poslovi i pravne radnje stečajnog dužnika, bez naknade ili uz neznatnu naknadu, mogu se pobijati ako su zaključeni, odnosno preduzeti u poslednjih pet godina pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)