Pobijanje dužnikovih pravnih radnji – pobojna parnica

PROCESNO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji – pobojna parnica

U pobojnoj parnici poverilac namirenje svog dospelog potraživanja prema svom dužniku ostvaruje prema trećem licu – protivniku pobijanja, iz imovine koju je ovaj pribavio od dužnika pobijanom pravnom radnjom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)