Pobijanje dužnikove pravne radnje

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikove pravne radnje

Poverilac stiče pravo da pobija dužnikove pravne radnje kada se steknu opšti uslovi i jedan od posebnih, pod uslovom da se na strani tužioca javlja poverilac, a na strani tuženog lice u čiju korist je preduzeta pravna radnja koja se pobija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)