Platna kartica i ugovor o zastupanju

OBLIGACIONO PRAVO

Platna kartica i ugovor o zastupanju

U situaciji kada je tužilac jednu platnu karticu blokirao, a drugu, preko koje je podignuta sporna suma novca ostavio neblokiranu, iako je znao da je njegova bivša supruga podizala novac putem te kartice, a tužena je novac podigla tako što je upotrebila platnu karticu na bankomatu, jer joj je bio poznat PIN broj tužioca, tada se ne radi o sticanju bez osnova iz čl. 210, odnosno 214. Zakona o obligacionim odnosima, već o ugovoru o zastupanju koji je zaključen između tužioca i tužene.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)