Penzionisanje

SUDSKA PRAKSA: Bosne i Hercegovine

Penzionisanje

Došlo je do kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je redovni sud u konačnici u osporenoj odluci proizvoljno primijenio materijalno pravo na štetu apelantkinja zaključivši da se pravo na penzionisanje pod povoljnijim uslovima ostvaruje ex lege iako iz relevantnih odredbi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i očitovanja zakonodavca proizlazi da se radi o pravu osiguranika koje se ostvaruje samo na zahtjev osiguranika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)