Pasivni subjekt kod krivičnog dela nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pasivni subjekt kod krivičnog dela nasilje u porodici

Pasivni subjekt kod krivičnog dela nasilje u porodici je član porodice, pa radnja izvršenja preduzeta prema jednom članu porodice samostalan je protivpravni akt u odnosu na radnju izvršenja prema drugom članu iste porodice, te se stoga radi o samostalnim krivičnim delima u sticaju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)