Ovlašćenja branioca okrivljenog u prekršajnom postupku

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenja branioca okrivljenog u prekršajnom postupku

U prekršajnom postupku branilac okrivljenog je ovlašećen da u korist okrivljenog preduzme sve radnje koje može preduzeti i okrivljeni, pa kada braniocu okrivljenog nije omogućeno učešće u prekršajnom postupku prilikom saslušanja svedoka postoji bitna povreda pravila prekršajnog postupka iz člana 264. stav 2. tačka 4. Zakona o prekršajima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)