Otmica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Otmica

Krivično delo otmica čini onaj ko silom, pretnjom, obmanom ili na drugi način odvede ili zadrži neko lice u nameri da od njega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da njega ili koga drugog prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)