Otklanjanje štete

OBLIGACIONO PRAVO

Otklanjanje štete

Ako je oštećeni sam otklonio prouzrokovanu štetu, ima pravo da od štetnika zahteva naknadu za izdatke koje je isplatio za otklanjanje oštećenja, sa zakonskom zateznom kamatom od dana kada su učinjeni izdaci. Ako oštećeni nije sam otklonio štetu, ima pravo na naknadu štete u visini vrednosti uništene stvari u vreme presuđenja, odnosno u visini troškova za otklanjanje oštećenja. Visina štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)