Otežavajuće okolnosti koje su od uticaja na vrstu i visinu krivične sankcije

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Otežavajuće okolnosti koje su od uticaja na vrstu i visinu krivične sankcije

Težina krivičnog dela je od strane zakonodavca sagledavana u smislu propisivanja posebnog minimuma i maksimuma predviđene kazne i ne predstavlja okolnost koja je od uticaja na vrstu i visinu krivične sankcije koja će se izreći u konkretnom slučaju u okvirima propisane kazne.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)