Osuđujuća presuda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Osuđujuća presuda

Prilikom donošenja presude sud je samostalan i nezavisan u odlučivanju, pa kod činjenice da javni tužilac i okrivljeni nisu zaključili sporazum o priznanju krivice pre donošenja presude, nije vezan predlogom javnog tužioca u pogledu odluke o krivičnoj sankciji koju treba izreći okrivljenom bez obzira što se okrivljeni složio sa tim predlogom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)