Osuda zbog manjkavih dokaza – Ilgar Mamadov protiv Azerbejdžana

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Osuda zbog manjkavih dokaza

Ilgar Mamadov protiv Azerbejdžana

(Predstavka 919/15)

Predmet se odnosi na krivični postupak protiv istaknutog azerbejdžanskog opozicionog političara, Ilgara Eldara oglu Mamadova.
Aplikant je dugo kritikovao azerbejdžansku vladu. Na kraju je obznanio da će se kandidovati na predsedničkim izborima u novembru 2013. godine. Ipak, to nije bio u mogućnosti da učini, jer je uhapšen i pritvoren nakon protesta u gradu Ismajili 24. januara 2013. godine, pod optužbom da je organizovao javne nerede (kasnije zamenjeno optužbom za masovne nerede) i nasilan otpor policiji, očito zbog toga što je rekao protestantima da bacaju kamenje na policiju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)