Ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja

USTAVNO PRAVO

Ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja

U situaciji kada je pravo na penziju priznato određenom licu, njegovo pravo da potražuje dospele, a neisplaćene iznose priznate penzije predstavlja njegovo imovinsko pravo i ono se kao takvo može prenositi, a to važi i kada nezakonitim radom nadležnog organa tom licu bude isplaćen manji iznos penzije od pripadajućeg, te mu tako bude pričinjena materijalna šteta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)