Oštećenje tuđih prava

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oštećenje tuđih prava

Bitan elemenat kvalifikovanog oblika krivičnog dela oštećenje tuđih prava je da okrivljeni preduzima radnje izvršenja predviđene za navedeno krivično delo, ali u pogledu “svoje imovine”, što se dokazima mora utvrditi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)