Oštećenje poverioca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oštećenje poverioca

Za postojanje krivičnog dela oštećenje poverioca iz člana 237. stav 2. u vezi stava 1. KZ nije nužno da postoje dva poverioca, pa da se radnjama okrivljenog jedan poverilac stavi u povoljniji položaj u odnosu na drugog poverioca, odnosno na štetu drugog poverioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)