Oslobođenje učinioca krivičnog dela od kazne i zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje učinioca krivičnog dela od kazne i zahtev za zaštitu zakonitosti

Sud može osloboditi od kazne učinioca krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora do tri godine ili novčana kazna, ako je na osnovu postignutog sporazuma sa oštećenim ispunio sve obaveze iz tog sporazuma.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)