Oslobađanje od plaćanja troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobađanje od plaćanja troškova krivičnog postupka

Kada se posle donošenja posebnog rešenja kojim je određena visina troškova krivičnog postupka osuđena obrati sudu sa podnescima da novac nije u stanju da obezbedi, da je jako bolesna, da je ostala bez posla, s obzirom da je na izdržavanju kazne zatvora, da nema imovine koja se vodi na njeno ime, da nema nikoga ko bi mogao finansijski da joj pomogne, te da ne zna na koji način bi obezbedila sredstva za plaćanje novčane obaveze na koje je obavezana, pa kada se ove okolnosti utvrde posle donošenja odluke o troškovima, predsednik veća odnosno sudija pojedinac može posebnim rešenjem osloboditi okrivljenog dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)