Osigurani slučaj i osigurana suma

PRAVO OSIGURANJA

Osigurani slučaj i osigurana suma

Pravilno je prvostepni sud utvrdio da kod tužioca nije nastupio osigurani slučaj u smislu Posebnih uslova za dopunsko osiguranje lica od posledice od nesrećnog slučaja (nezgoda) uz osiguranje života, jer ubod insekta nije uzrokovao nastanak šećerne bolesti, niti je kod tužioca nastupio invaliditet, pa za tuženog nije nastala obaveza isplate osigurane sume shodno Posebnim uslovima koji čine sastavni deo ugovora o osiguranju života od posledica nesrećnog slučaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)