Ortačko društvo u Zakonu o privrednim društvima – Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka

UDK: 347.723.04(497.11)

ORTAČKO DRUŠTVO U ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka
Dr Milovan Milić, dipl. pravnik, Beograd.

Rezime: Ortačko društvo je privredno društvo čiji je pravni položaj, a naročito osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene njegove pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njegov pravni položaj, uređen Zakonom o privrednim društvima.
Pravni položaj ortačkog društva, a naročito napred navedena pitanja, kao i druga pitanja od značaja za pravni položaj ortačkog društva, uređena su, kao i za svako privredno društvo, u osnovnim odredbama Zakona o privrednim društvima, odredbama ovog zakona koje uređuju pravnu formu ortačkog društva i u drugim odredbama ovog zakona.
Polazeći od navedenih odredaba Zakona o privrednim društvima, a naročito od odredaba koje, posle poslovođenja, prava ortaka i pravnih odnosa ortačkog društva i ortaka prema trećim licima, posebno uređuju prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka, to će samo o ovim pitanjima biti reči u ovom radu.
Uređujući prestanak ortačkog društva, Zakonom o privrednim društvima utvrđeni su slučajevi kada ortačko društvo prestaje i bliže su uređeni pojedini slučajevi prestanka ortačkog društva (sudska odluka i likvidacija ortačkog društva).
Takođe, Zakonom o privrednim društvima utvrđeni su i slučajevi u kojima prestaje svojstvo ortaka ortačkog društva i bliže su uređeni pojedini slučajevi prestanka svojstva ortaka (isključenje ortaka i istupanje ortaka, kao i posledice istupanja ortaka iz društva i učešće ortaka koji je istupio iz društva u nezavršenim poslovima).
Pored toga, Zakonom o privrednim društvima, a u okviru prestanka svojstva ortaka ortačkog društva, uređeni su: nastavljanje društva sa naslednicima u slučaju smrti ortaka i zaštita poverilaca ortaka ortačkog društva.

Ključne reči: prestanak ortačkog društva i prestanak ortaka ortačkog društva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)