Organ odlučivanja o dozvoljenosti zahteva za zaštitu zakonitosti

PROCESNO PRAVO

Organ odlučivanja o dozvoljenosti zahteva za zaštitu zakonitosti

Prvostepeni sud nije nadležan da odlučuje o dozvoljenosti zahteva za zaštitu zakonosti već je zakonom propisano da o dozvoljenosti ovog vanrednog pravnog leka može odlučiti isključivo Vrhovni kasacioni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)