Opšta pravila o odmeravanju kazne i predlog javnog tužioca o kazni

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opšta pravila o odmeravanju kazne i predlog javnog tužioca o kazni

Prilikom donošenja odluke o kazni prvostepeni sud treba da ima u vidu predlog nadležnog javnog tužioca u pogledu kazne koju treba izreći okrivljenom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)