Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opoziv uslovne osude

Opoziv predstavlja jedini adekvatan epilog krivičnog postupka kada se osuđeni saglasio sa svojim obavezama i kada je više puta izjavio da će ih ispuniti ili da će bar početi sa ispunjenjem svojih obaveza, a u ostavljenom roku ne iskaže nameru da želi da ispuni svoju obavezu koja je bila obuhvaćena uslovnom osudom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)