Omogućavanje uživanja opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga

Kada okrivljeni stavi na raspolaganje svoje vozilo drugu – suvozaču, radi uživanja opojne droge, izvršilac je krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)