Okolnosti koje utiču na odluku o kazni

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odluku o kazni

Prilikom ocene da li postoje olakšavajuće okolnosti koje utiču na odluku o kazni cene se ne samo okolnosti koje stoje na strani okrivljenog nego i okolnosti koje stoje na strani oštećenog a koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom na njegovu štetu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)