Odsustvo nepristrasnosti u postupku vođenom za razrešenje sudije – Presuda u slučaju Mitrinovski protiv bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Odsustvo nepristrasnosti u postupku vođenom za razrešenje sudije

Presuda u slučaju Mitrinovski protiv bivše Jugoslovenske Republike Makedonije1)

(Predstavka br. 6899/12) 30. april 2015.

Osnovne činjenice
Podnosilac predstavke Jordan Mitrinovski makedonski je državljanin, rođen 1950. godine, koji živi u Skoplju. Ranije je bio sudija Apelacionog suda u Skoplju.
G. Mitrinovski je 6. decembra 2010. kao član tročlanog sudskog veća u skopskom Apelacionom sudu glasao za ukidanje rešenja o pritvoru optuženog i njegovo preinačenje u rešenje o kućnom pritvoru. Tu odluku je osporio državni tužilac, a Vrhovni sud je potom ustanovio da Apelacioni sud nije imao nadležnost da razmatra taj slučaj.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)