Održavanje ličnih odnosa mal. deteta sa roditeljem s kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Održavanje ličnih odnosa mal. deteta sa roditeljem s kojim ne živi

U sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava, sud je uvek dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta, poštujući pravo deteta koje je odvojeno od jednog ili oba roditelja, na održavanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata sa oba roditelja na stalnoj osnovi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)