Održavanje ličnih odnosa deteta sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Održavanje ličnih odnosa deteta sa roditeljem sa kojim ne živi

Dete koje je navršilo 15. godina života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučivati o održavanju ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi, pa ne postoji zakonska obaveza da se u presudi utvrdi model održavanja ličnih odnosa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)